Predaj pozemkov na Skalnatom plese a v Tatranskej Lomnici

Pridané dňa 16.9.2010 - Autor: SKI INFO.SK

clanok_20100916134243

clanok_20100916134243

Demänovská dolina (16.september 2010) - spoločnosť Tatry mountain resorts a.s. reaguje na vyjadrenia ohľadne predaja pozemkov na Skalnatom plese.
V médiách sa objavili správy o predaji pozemkov vo Vysokých Tatrách, o ktoré požiadala naša spoločnosť oficiálne ŠL TANAP-u ako organizáciu, ktorá má správu majetku štátu vo Vysokých Tatrách v agende. Predaj týchto pozemkov je možný na základe Zákona 543/2002 v znení neskorších predpisov, pretože práve tento zákon podľa § 62, ods 3 písm. b, umožňuje odkup pozemkov vo vlastníctve štátu v 3., 4. a 5. stupni ochrany prírody, a to odpredajom pozemkov pod nehnuteľnosťami a technologickými zariadeniami, vo vlastníctve právnických alebo fyzických osôb. Takže nie je pravdou tvrdenie, ktoré sa objavilo v niektorých článkoch a to, že pozemky sú nepredateľné a je potrebná zonácia, aby sa tak mohlo udiať.
Keďže TMR vlastní prevádzkové budovy a dopravné zariadenia v Tatranskej Lomnici, požiadalo ŠL TANAP-u o odpredaj pozemkov v zmysle tohto zákona. TMR vo Vysokých Tatrách investuje nemalé finančné prostriedky. Len v tomto roku to boli investície vo výške 22 mil. Eur a za posledné 4 roky 70 mil. Eur.
Taktiež informácia, že cena je nízka, je zavádzajúca. Cena bola určená na základe znaleckého posudku, ktorý si nechal pripraviť predávajúci, teda štát. Rovnako na základe požiadavky ministerstva financií bol vypracovaný kontrolný znalecký posudok, ktorí cenu v podstate potvrdil. V znaleckom posudku sú určené napr. aj pozemky priamo pod stavbami, ktoré sú stanové vo výške 56 Eur za m2. Pre porovnanie môžeme uviesť, že napr. výkupná cena pod KIA predstavovala v priemere 5 Eur za m2.
Naša spoločnosť má záujem o komplexné vysporiadanie pozemkových vzťahov vo všetkých našich strediskách a preto sme ešte pred viac ako dvomi rokmi požiadali ministerstvo pôdohospodárstva o súhlas so zámenou pozemkov vo Vysokých a Nízkych Tatrách. Naviac sme ponúkli pozemky nad Starým Smokovcom až po hrebeň Slavkovského štítu so vzácnymi biotopmi európskeho významu, tiež sme sa nad rámec zámennej zmluvy zaviazali darovať Slovenskej republike ďalších 70 ha pozemkov v najvyššom 5. stupni ochrany prírody a v Nízkych Tatrách pozemky, kde znalecká hodnota našich pozemkov prevyšovala hodnotu pozemkov vo vlastníctve štátu o viac ako 1 mil. Eur.
TMR ako subjekt vlastnený tisíckami akcionárov – občanov Slovenskej republiky a najväčší subjekt podnikajúci v cestovnom ruchu u nás, je verejne obchodovateľnou spoločnosťou s profesionálnym manažmentom. Nechceme a ani si nemôžeme dovoliť akúkoľvek aktivitu, ktorá by bola v rozpore so zákonmi SR. Každý takýto krok nasleduje po dôslednej príprave a naštudovaní príslušných predpisov. Veríme, že ide o nedorozumenie.